Pendahuluan

Contoh Soal 01

Tuliskan bentuk akar di bawah ini ke dalam bentuk \(a\sqrt{b}\), Dimana \(a\) dan \(b\) adalah bilangan bulat!

a. \(\sqrt{32}\)

b. \(\sqrt{720}\)

 

(Next Lesson) Contoh Soal 02
Kembali ke Pendahuluan