Tatanama Senyawa

Basa dan oksida basa

 

Oksida Basa

 

\(\ce{UNSUR LOGAM + O2 -> OKSIDA BASA}\)

Oksida basa dengan 1 jenis kation
Unsur + \(\ce{O2}\) \(\ce{->}\) Oksida Basa
\(\ce{Li}\)

Bilangan oksidasi: +1

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{Li2O}\)

Litium oksida

\(\ce{Mg}\)

Bilangan oksidasi: +2

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{MgO}\)

Magnesium oksida

\(\ce{Al}\)

Bilangan oksidasi: +3

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{Al2O3}\)

Alumunium oksida

\(\ce{Pt}\)

Bilangan oksidasi: +4

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{PtO2}\)

Platina oksida

Oksida basa dengan 2 jenis kation
Unsur + \(\ce{O2}\) \(\ce{->}\) Oksida Basa
\(\ce{Cu}\)

Bilangan oksidasi: +1

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{Cu2O}\)

Tembaga (I) oksida

\(\ce{Cu}\)

Bilangan oksidasi: +2

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{CuO}\)

Tembaga (II) oksida

\(\ce{Fe}\)

Bilangan oksidasi: +2

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{FeO}\)

Besi (II) oksida

\(\ce{Fe}\)

Bilangan oksidasi: +3

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{Fe2O3}\)

Besi (III) oksida

Amonia
Rumus Kimia Nama Senyawa
\(\ce{NH3}\) Amonia

 

 

Basa

 

\(\ce{OKSIDA BASA + H2O -> BASA}\)

Basa dengan 1 jenis kation
Oksida Basa + \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) Basa
\(\ce{Li2O}\)

Litium oksida

+ \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) \(\ce{LiOH}\)

Litium hidroksida

\(\ce{MgO}\)

Magnesium oksida

+ \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) \(\ce{Mg(OH)2}\)

Magnesium hidroksida

\(\ce{Al2O3}\)

Alumunium oksida

+ \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) \(\ce{Al(OH)3}\)

Alumunium hidroksida

\(\ce{PtO2}\)

Platina (IV) oksida

+ \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) \(\ce{Pt(OH)4}\)

Platina hidroksida

Basa dengan 2 jenis kation
Oksida Basa + \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) Basa
\(\ce{Cu2O}\)

Tembaga (I) oksida

+ \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) \(\ce{CuOH}\)

Tembaga (I) hidroksida

\(\ce{CuO}\)

Tembaga (II) oksida

+ \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) \(\ce{Cu(OH)2}\)

Tembaga (II) hidroksida

\(\ce{FeO}\)

Besi (II) oksida

+ \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) \(\ce{Fe(OH)2}\)

Besi (II) hidroksida

\(\ce{Fe2O3}\)

Besi (III) oksida

+ \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) \(\ce{Fe(OH)3}\)

Besi (III) hidroksida

Amonium Hidroksida
Oksida Basa + \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) Basa
\(\ce{NH3 (g)}\)

Amonia

+ \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) \(\ce{NH4OH (aq)}\)

Amonium Hidroksida

 

SOAL LATIHAN

Tentukan hasil pembentukan oksida basa di bawah ini:

No Unsur + \(\ce{O2}\) \(\ce{->}\) Basa
A \(\ce{K}\) + \(\ce{O2}\) \(\ce{->}\)
B \(\ce{Sr}\) + \(\ce{O2}\) \(\ce{->}\)
C \(\ce{Al}\) + \(\ce{O2}\) \(\ce{->}\)
D \(\ce{Mn}\)

Bilangan oksidasi: +2

+ \(\ce{O2}\) \(\ce{->}\)
E \(\ce{Mn}\)

Bilangan oksidasi: +4

+ \(\ce{O2}\) \(\ce{->}\)

 

 


Pembahasan:

 

 

 

Tentukan hasil pembentukan basa di bawah ini:

No Oksida Basa + \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) Basa
A \(\ce{Rb2O}\) + \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\)
B \(\ce{BaO}\) + \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\)
C \(\ce{Al2O3}\) + \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\)
D \(\ce{Cr2O3}\) + \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\)
E \(\ce{MnO}\) + \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\)

 


Pembahasan:

 

 

 

Tentukan nama senyawa di bawah ini:

(A)   \(\ce{Cs2O}\)

(B)   \(\ce{MgO}\)

(C)   \(\ce{Al2O3}\)

(D)   \(\ce{SnO}\)

(E)   \(\ce{FeO}\)

(F)   \(\ce{Fe2O3}\)

Tentukan nama senyawa di bawah ini:

(A)   \(\ce{Cs2O}\)

(B)   \(\ce{MgO}\)

(C)   \(\ce{Al2O3}\)

(D)   \(\ce{SnO}\)

(E)   \(\ce{FeO}\)

(F)   \(\ce{Fe2O3}\)


Pembahasan:

 

 

 

Tentukan rumus kimia dari senyawa di bawah ini:

(A)   Kalium oksida

(B)   Kalsium oksida

(C)   Kobalt (II) oksida

(D)   Kobalt (III) oksida

(E)   Mangan (IV) oksida

(F)   Amonia

Tentukan rumus kimia dari senyawa di bawah ini:

(A)   Kalium oksida

(B)   Kalsium oksida

(C)   Kobalt (II) oksida

(D)   Kobalt (III) oksida

(E)   Mangan (IV) oksida

(F)   Amonia


Pembahasan:

 

 

 

Tentukan nama senyawa di bawah ini:

(A)   \(\ce{CsOH}\)

(B)   \(\ce{Mg(OH)2}\)

(C)   \(\ce{Al(OH)3}\)

(D)   \(\ce{NiO}\)

(E)   \(\ce{CuOH}\)

(F)   \(\ce{Cu(OH)2}\)

Tentukan nama senyawa di bawah ini:

(A)   \(\ce{CsOH}\)

(B)   \(\ce{Mg(OH)2}\)

(C)   \(\ce{Al(OH)3}\)

(D)   \(\ce{NiO}\)

(E)   \(\ce{CuOH}\)

(F)   \(\ce{Cu(OH)2}\)


Pembahasan:

 

 

 

Tentukan rumus kimia dari senyawa di bawah ini:

(A)   Rubium hidroksida

(B)   Stronsium hidroksida

(C)   Alumunium hidroksida

(D)   Vanadium (III) hidroksida

(E)   Seng (II) hidroksida

(F)   Amonium hidroksida

Tentukan rumus kimia dari senyawa di bawah ini:

(A)   Rubium hidroksida

(B)   Stronsium hidroksida

(C)   Alumunium hidroksida

(D)   Vanadium (III) hidroksida

(E)   Seng (II) hidroksida

(F)   Amonium hidroksida


Pembahasan:

 

 

 

Asam dan oksida asam (Prev Lesson)
Kembali ke Tatanama Senyawa