Basa dan Oksida Basa

Oksida Basa

Oksida Basa

 

\(\ce{UNSUR LOGAM + O2 -> OKSIDA BASA}\)

 

 

Oksida basa dengan 1 jenis kation

Unsur + \(\ce{O2}\) \(\ce{->}\) Oksida Basa
\(\ce{Li}\)

Bilangan oksidasi: +1

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{Li2O}\)

Litium oksida

\(\ce{Mg}\)

Bilangan oksidasi: +2

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{MgO}\)

Magnesium oksida

\(\ce{Al}\)

Bilangan oksidasi: +3

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{Al2O3}\)

Alumunium oksida

\(\ce{Pt}\)

Bilangan oksidasi: +4

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{PtO2}\)

Platina oksida

Oksida basa dengan 2 jenis kation

Unsur + \(\ce{O2}\) \(\ce{->}\) Oksida Basa
\(\ce{Cu}\)

Bilangan oksidasi: +1

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{Cu2O}\)

Tembaga (I) oksida

\(\ce{Cu}\)

Bilangan oksidasi: +2

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{CuO}\)

Tembaga (II) oksida

\(\ce{Fe}\)

Bilangan oksidasi: +2

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{FeO}\)

Besi (II) oksida

\(\ce{Fe}\)

Bilangan oksidasi: +3

+ \(\ce{O2}\)

Bilangan oksidasi: −2

\(\ce{->}\) \(\ce{Fe2O3}\)

Besi (III) oksida

Amonia

Rumus Kimia Nama Senyawa
\(\ce{NH3}\) Amonia

 

(Next Lesson) Basa
Kembali ke Basa dan Oksida Basa