SIMAK UI 2017 Matematika Dasar 541

Soal

Soal 01

Jika \(2^a = 3\), \(3^a = 4\), \(4^c = 5\), \(5^d = 6\), \(6^e = 7\), \(7^f = 8\), maka \(abcdef = \dotso\)

(A)   2

(B)   3

(C)   4

(D)   8

(E)   16

 


Soal 02

Jika \(\left(\dfrac {2x^2 - 5}{3} \right)^{x^2 - 2x} = 1\), maka banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah ...

(A)   1

(B)   2

(C)   3

(D)   4

(E)   5

 


Soal 03

 

 


Soal 04

 

 


Soal 05

 

 


Soal 06

 

 


Soal 07

Jika diberikan barisan \(4, 8, 14, 22, 32, \dotso\), maka suku ke-20 dari barisan tersebut adalah ...

(A)   382

(B)   392

(C)   402

(D)   412

(E)   422

 


Soal 08

Jika \(A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{bmatrix}\), maka \(\text{det } A = \dotso\)

(A)   \((a - b)(b - c)(c - a)(a + b + c)\)

(B)   \((a - b)(b - c)(c - a)(a + b - c)\)

(C)   \((a - b)(b - c)(c - a)(a - b + c)\)

(D)   \((a - b)(b - c)(c + a)(a - b - c)\)

(E)   \((a - b)(b - c)(c + a)(a - b + c)\)

 


Soal 09

 

 


Soal 10

 

 


Soal 11

 

 


Soal 12

Jika x dan y memenuhi \(\log \left(x^3\right) - \log \left(y^2\right) = 4\) dan \(\log \left(x^4\right) + \log \left(y^3\right) = 11\) maka \(y^2 - x = \dotso\)

(A)   0

(B)   10

(C)   900

(D)   1900

(E)   8000

 


Soal 13

 

 


Soal 14

Diketahui bahwa \(f \left(\dfrac {x + y}{x - y} \right) = \dfrac {f(x) + y}{f(x) - y}\) untuk \(x \neq y\) dengan \(x\) dan \(y\) bilangan bulat. Pernyataan yang benar berikut ini adalah ...

(1)   \(f(0) = 0\)

(2)   \(f(1) = 1\)

(3)   \(f(-x) = - f(x)\)

(4)   \(f(-x) = f(x)\)

 


Soal 15

 

 

SUmber:

https://simak.ui.ac.id/

(Next Lesson) Pembahasan No 02
Kembali ke SIMAK UI 2017 Matematika Dasar 541

SIMAK UI 2017 Matematika Dasar 541