Perkalian Silang Dua Vektor (Cross Product)

Contoh Soal 01

Diketahui dua buah vektor \(\overrightarrow a = 2 \: \widehat i - 2 \: \widehat j + \: \widehat k\) dan  \(\overrightarrow b = 3 \: \widehat i + \: \widehat j + 2 \: \widehat k\).

Tentukan:
(A)   \(\overrightarrow a \times \overrightarrow b\)

(B)   \(\overrightarrow b \times \overrightarrow a\)

 

Konsep Dasar (Prev Lesson)
Kembali ke Perkalian Silang Dua Vektor (Cross Product)

Perkalian Silang Dua Vektor (Cross Product)