Percepatan dan Gaya Sentripetal

Konsep Dasar

Percepatan sentripetal

Percepatan sentripetal adalah percepatan yang muncul pada benda yang bergerak melingkar.

Percepatan sentripetal selalu mengarah pada pusat lingkaran.

 

Rendered by QuickLaTeX.com

 

\(a_s = \dfrac {v^2}{R} = \omega^2 \:.\: R\)

 

 

Gaya sentripetal

Sama seperti percepatan sentripetal, gaya sentripetal juga bekerja pada benda yang bergerak melingkar.

 

\(F_s = m \:.\: a_s\)

\(F_s = m \:.\: \dfrac {v^2}{R} = m \:.\: \omega^2 \:.\: R\)

(Next Lesson) Ayunan Konis
Kembali ke Percepatan dan Gaya Sentripetal