Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Pengertian nilai mutlak

 

Pengertian Nilai Mutlak

Nilai mutlak dari sebuah bilangan dilambangkan dengan tanda \(| \: x \: | = a\), dimana nilai a:

    • hanya boleh bernilai 0 atau positif
    • tidak boleh bernilai negatif

 

Contoh:

(A)   \(| 0 | =  0\)

(B)   \(| 5 | =  5\)

(C)   \(|{\color {blue} -5 }| = 5\)

 

SOAL LATIHAN

--- Buka halaman ini ---

(Next Lesson) Persamaan nilai mutlak
Kembali ke Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak