Hambatan Dalam Kawat

Konsep Dasar

A.   Hambatan Dalam Kawat

Hambatan dalam kawat kawat penghantar:

\begin{equation*}
R = \rho \: \frac{l}{A}
\end{equation*}

\(R\) = hambatan dalam kawat penghantar (\(\Omega\))

\(\rho\) = hambat jenis kawat penghantar (\(\Omega m\))

\(l\) = panjang kawat penghantar (\(m\))

\(A\) = luas penampang kawat penghantar (\(m^2\))

 

 

B.   Pengaruh Suhu Pada Hambatan

Perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan hambatan.

 

\begin{equation*} \begin{split} \Delta R & = \alpha \:.\: R_o \:.\: \Delta T \end{split} \end{equation*}

\begin{equation*} \begin{split} R_T & = R_o + \Delta R \\\\ R_T & = R_o + \alpha \:.\: R_o \:.\: \Delta T \\\\ R_T & = R_o \: (1 + \alpha \:.\: \Delta T) \end{split} \end{equation*}

 

\(\Delta R\) = perubahan hambatan (\(Ω\))

\(R_o\) = hambatan pada suhu mula-mula

\(R_T\) = hambatan pada suhu akhir

\(\alpha\) = hambat jenis (\(/^{\text{o}} \text{C}\))

\(\Delta T\) = perubahan suhu (\(/^{\text{o}} \text{C}\))

(Next Lesson) Contoh Soal 01
Kembali ke Hambatan Dalam Kawat