Larutan Elektrolit

Jenis larutan

 

Jenis Larutan

A. Listrik dapat mengalir dengan dua cara:

No Penghantar Contoh
1 Pergerakan elektron Kawat penghantar
2 Pergerakan ion Larutan elektrolit

 

B. Konduktivitas listrik berdasarkan jenis ikatan:

No Zat Padat Lelehan Larutan Penghantar
1 Logam Ya Ya Tidak elektron
2 Senyawa ion Tidak Ya Ya Ion
3 Senyawa kovalen polar Tidak Tidak Ya Ion
4 Senyawa kovalen nonpolar Tidak Tidak Tidak -

 

C. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan atas:

No Larutan Contoh
1 Larutan elektrolit

Larutan yang dapat menghantarkan listrik melalui ion-ion

Larutan asam, basa dan garam
2 Larutan non elektrolit

Larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik

Selain larutan asam, basa dan garam

 

D. Larutan elektrolit terdiri atas:

No Larutan Larutan Contoh
1 Asam Asam kuat  

\(\ce{H2SO4, HNO3, HClO3, HClO4, HCl, HBr, HI}\)

Asam lemah  

Larutan asam selain dari 7 larutan di atas

\(\ce{HCN, H3PO4, CH3COOH}\) dan lain-lain

2 Basa Basa kuat  

Semua Gol IA:

\(\ce{LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH}\)

 

Semua Gol IIA kecuali Be dan Mg:

\(\ce{Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2}\)

Basa lemah  

Larutan basa kecuali larutan di atas

\(\ce{NH4OH, Fe(OH)2, CuOH}\) dan lain-lain

3 Garam Garam kuat  

Umumnya gabungan kation dan anion dari asam kuat dan basa kuat

\(\ce{NaCl, K2SO4, CaBr2, Ba(NO3)2}\) dan lain-lain

Garam lemah Selain garam kuat

\(\ce{NH4S, MgSO3}\) dan lain-lain

 

E. Membedakan larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit

Larutan elektrolit ditandai dengan adanya gelembung dalam larutan yang menandakan adanya ion-ion yang terurai. Semakin banyak gelembung yang terbentuk, semakin kuat larutan elektrolit tersebut. Larutan nonelektrolit tidak memiliki gelembung.

 

 

SOAL LATIHAN

--- Buka halaman ini ---

(Next Lesson) Larutan elektrolit