Aljabar Bentuk 3

Konsep Dasar

Kuadrat Jumlah Suku Banyak

 

\((a + b + c\dotso)^2 = \text{kuadratkan setiap suku +  2 kali hasil perkalian antar suku}\)

 

Bukti:

\begin{equation*}
\begin{split}
(a + b + c)^2 & = (a + b + c)(a + b + c)\\\\
(a + b + c)^2& = a(a + b + c) + b(a + b + c) + c(a + b + c)\\\\
(a + b + c)^2& = a^2 + ab + ac + ab + b^2 + bc + ac + bc + c^2\\\\
(a + b + c)^2& = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc
\end{split}
\end{equation*}


Contoh 1

Jabarkan \((2a + 3b + c)^2\)

\begin{equation*}
\begin{split}
&(2a)^2 + (3b)^2 + c^2 + 2(2a)(3b) + 2(2a)(c) + 2(3b)(c)\\\\
&4a^2 + 9b^2 + c^2 + 12ab + 4ac + 6bc
\end{split}
\end{equation*}

 

Contoh 2

Jabarkan \((m - 2n + 5r)^2\)

\begin{equation*}
\begin{split}
& [m + (-2n) + 5r]^2\\\\
&m^2 + (-2n)^2 + (5r)^2 + 2(m)(-2n) + 2(m)(5r) + 2(-2n)(5r)\\\\
& m^2 + 4n^2 + 25r^2 - 4mn + 10mr - 20nr
\end{split}
\end{equation*}

 

Pemfaktoran \(a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc\)

 

\(\color{blue} \text{Langkah pertama}\):  akarkan setiap suku yang berpangkat dua

\(a^2 \rightarrow \sqrt{a^2} = (a) \text{ atau } (-a)\)

\(b^2 \rightarrow \sqrt{b^2} = (b) \text{ atau } (-b)\)

\(c^2 \rightarrow \sqrt{c^2} = (c) \text{ atau } (-c)\)

 

\(\color{blue}\text{Langkah kedua}\):  perhatikan tanda yang sesuai pada dua kali perkalian antar sukunya

\(2ab \rightarrow 2(a)(b) \text{ atau } 2(-a)(-b)\)

\(2ac \rightarrow 2(a)(c) \text{ atau } 2(-a)(-c)\)

\(2bc \rightarrow 2(b)(c) \text{ atau } 2(-b)(-c)\)

 

\(\color{blue}\text{Langkah ketiga}\):  Terdapat 2 opsi jawabannya

\(\color{purple} \text{Opsi 1}\)

\(\text{Suku-sukunya positif  } a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = (a + b + c)^2\)

 

\(\color{purple} \text{Opsi 2}\)

\(\text{Suku-sukunya negatif } a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = (-a - b - c)^2\)


Contoh

Faktorkan \(x^2 + y^2 + 16 + 2xy + 8x + 8y\)

 

\(\color{blue} \text{Langkah pertama}\):  akarkan setiap suku yang berpangkat dua

\(x^2 \rightarrow \sqrt{x^2} = x\)

\(y^2 \rightarrow \sqrt{y^2} = y\)

\(16 \rightarrow \sqrt{4^2} = 4\)

 

\(\color{blue}\text{Langkah kedua}\): perhatikan tanda yang sesuai pada dua kali perkalian antar sukunya

\(2xy \rightarrow 2(x)(y)\)

\(8x \rightarrow 2(x)(4)\)

\(8y \rightarrow 2(4)(y)\)

 

\(\color{blue}\text{Langkah ketiga}\):  \(x^2 + y^2 + 16 + 2xy + 8x + 8y = (x + y + 4)^2\)

(Next Lesson) Contoh Soal 01
Kembali ke Aljabar Bentuk 3