Unit Vektor

Unit Vektor

Unit Vektor

 

Vektor dapat dinyatakan dalam unit vektor \(\overrightarrow i\) untuk arah sumbu x dan \(\overrightarrow j\) untuk arah sumbu y.

 

Rendered by QuickLaTeX.com

\(\overrightarrow a = 4 \overrightarrow i + 3 \overrightarrow j\)

\(|\overrightarrow a| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5\)

\(\tan \theta = \dfrac 34\)

 

Dalam tiga dimensi, ditambahkan unit vektor \(\overrightarrow k\) untuk arah sumbu z.


Kembali Ke Bab Utama