Koordinat Kutub

Koordinat Kutub

Koordinat Kutub

 

Koordinat Cartesian

 

Rendered by QuickLaTeX.com

 

Menentukan koordinat Cartesian

\(x = r \:.\: \cos \theta\)

\(y = r \:.\: \sin \theta\)

Koordinat Kutub

 

Rendered by QuickLaTeX.com

 

Menentukan koordinat kutub

\(r = \sqrt{x^2 + y^2}\)

\(\tan \theta = \dfrac yx\) → cek kuadran


Lanjutkan Ke Latihan Soal

Kembali Ke Bab Utama