Penjumlahan Matriks

Penjumlahan Matriks

Penjumlahan Matriks

 

Matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan bila memiliki ordo yang sama.

Dua buah matriks dapat dijumlahkan dan dikurangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan komponen-komponen yang bersesuaian.

 

Contoh:

\begin{equation*}
A =
\begin{pmatrix}
4 & 2 \\
1 & 8
\end{pmatrix}
\quad
B =
\begin{pmatrix}
3 & 6 \\
5 & -3
\end{pmatrix}
\quad
C =
\begin{pmatrix}
9 & -4 \\
2 & 1
\end{pmatrix}
\end{equation*}

 

\begin{equation*} \begin{split} A +  B & = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \\\\ A +  B & = \begin{pmatrix} 4 + 3 & 2 + 6 \\ 1 + 5 & 8 - 3 \end{pmatrix} \\\\ A +  B & = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \end{split} \end{equation*}

\begin{equation*} \begin{split} B - C & = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 9 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\\\ B - C & = \begin{pmatrix} 3 - 9 & 6 - (-4) \\ 5 - 2 & -3 - 1 \end{pmatrix} \\\\ B - C & = \begin{pmatrix} - 6 & 10 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \end{split} \end{equation*}

 


Lanjutkan Ke Latihan Soal