Notasi Vektor

Notasi Vektor

Notasi Vektor

 

NOTASI VEKTOR

Vektor merupakan simbol untuk menyatakan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah.

Misalnya vektor \(\overrightarrow a\) yang memiliki komponen 3 unit ke arah kanan dan 2 unit ke arah atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

 

Rendered by QuickLaTeX.com

\(\overrightarrow{a} = \left( \begin{matrix} 3 \\ 2 \\ \end{matrix} \right) \)

 

\(\overrightarrow{a} = 3 \: \widehat i + 2 \: \widehat j \)

 

 

Suatu titik P dengan koordinat (a,b) memiliki vektor posisi \(\overrightarrow p = \left( \begin{matrix} a \\ b \\ \end{matrix} \right) \)

 

Rendered by QuickLaTeX.com

\(\overrightarrow{p} = \left( \begin{matrix} a \\ b \\ \end{matrix} \right) \)

 

\(\overrightarrow{p} = a \: \widehat i + b \: \widehat j \)

 

 

KESAMAAN DUA VEKTOR

Jika dua buah vektor \(\overrightarrow p = \left( \begin{matrix} a \\ b \\ \end{matrix} \right)\) dan \(\overrightarrow q = \left( \begin{matrix} c \\ d \\ \end{matrix} \right)\).

Jika \(\overrightarrow p = \overrightarrow q\), maka:

\(a = c \)

\(b = d \)

 

 

VEKTOR PERPINDAHAN

Suatu vektor yang menghubungkan dua titik P (a,b) dan Q (c,d) dapat dinyatakan dengan \(\overrightarrow {PQ} \)

 

Rendered by QuickLaTeX.com

\begin{equation*} \begin{split} \overrightarrow{PQ} & = \overrightarrow q - \overrightarrow p \\\\ \overrightarrow{PQ} & =  \left( \begin{matrix} c \\ d \\ \end{matrix} \right) - \left( \begin{matrix} a \\ b \\ \end{matrix} \right)\\\\ \overrightarrow{PQ} & = \left( \begin{matrix} c - a \\ d - b \\ \end{matrix} \right) \end{split} \end{equation*}

 


Lanjutkan Ke Latihan Soal